Våra bostäder

Våra lägenheter hittar du i orterna Dalsjöfors, Gånghester, Dannike, Rångedala, Äspered och Målsryd. Vi äger och förvaltar 460 lägenheter samt vård- och omsorgsboendet Dalsjövägen 25.  Våra fastigheter är byggda mellan 1948 och 2012. Vi har ett varierat utbud av lägenheter från 1 – 4 rum och kök i både radhusliknande och mer traditionella hyreshus. 

Dalsjöfors

Alprosvägen 4-7

Alprosvägen 6

Badhusvägen 14

Badhusvägen 16-24

Badhusvägen 28, 70+

Dalsjövägen 25

Dalsjövägen 25 A, 70+

Kerstins väg 2, 70+

Näckrosvägen 2-4

Näckrosvägen 6-8

Örnvägen 2

Snödroppsvägen 4

Storgatan 45

Storgatan 59

Uppegårdsgatan

Dannike

Klippvägen 2

Målsryd

Hasselbacksvägen 16

Hultavägen 4-6

Gånghester

Holmens väg 13-19

Rångedala

Skogsstigen 4-8

Äspered

Finas väg 6-16

Kobackavägen 3 A-C