Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy för Toarpshus

Syfte
Säkerställa en enhetlig och transparant uthyrning.

Ansvar
VD

Bostadskö och uthyrning av lägenheter

 • Man ställer sig i bostadskö på vår hemsida. Man får en poäng per dag som man står i kön. Man uppdaterar sin intresseanmälan var sjätte månad för att kvarstå i kön.
 • Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas
 • Kontraksinnehavare hos Toarpshus har istället boendepoäng. Det ger en poäng per dag, från avtalets startdatum.

Vi fördelar lägenheter enbart via köpoäng /boendepoäng i bostadskön.

Vi samarbetar med Borås Stad och Migrationsverket. Dessutom har enligt styrelsebeslut Arbetslivsförvaltningen, förtur till var tionde lägenhet.

Särskilda uthyrningsregler
Trygghetsboende
Trygghetsbostäder är lägenheter på Badhusvägen 28 och 7 st. lägenheter på Dalsjövägen 25. För att få en trygghetsbostad ska man ha fyllt 70 år och stå i vår kö för trygghetsboende.

Grundkrav för alla avtalstecknare

 • Man skall ha fyllt 18 år.
 • Man skall inte ha några betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna.
 • Man skall inte ha några hyresskulder, eller andra betydande skulder
 • Man skall ha goda boendereferenser från tidigare hyresvärd.
 • Man skall ha närvarat vid visning av lägenhet innan man erbjuds teckna avtal.
 • Man skall ha en inkomst (brutto) som motsvarar 2 gånger aktuell hyra.

Avtalstyper

 • Tillsvidareavtal för lägenhet, lokal och p-plats. Vid tecknande av avtal förlorar man sina köpoäng och får istället bygga upp boendepoäng från avtalsstarten.

Uppsägningstid för våra avtal.

 • Lägenhet 3 månader, vid dödsfall minst 1 månad
 • Trygghetsboende 3 månader,vid dödsfall minst 1 månad
 • P-plats,1 månad
 • Lokal, enligt hyreskontrakt

Uthyrningspolicy, tagen i AB Toarpshus styrelse 2020-11-30.